string(9150) " API Produkty
 pobierz dokumentację  pobierz opis parametrów API

API PRODUKTY

Metody

getDictionary

wywołanie XML: http://dbapi.polpharma.net/api/getDictionary.xml
wywołanie JSON: http://dbapi.polpharma.net/api/getDictionary.json
Uwagi: brak parametrów

getMarkets

wywołanie XML: http://dbapi.polpharma.net/api/getMarkets.xml
wywołanie JSON: http://dbapi.polpharma.net/api/getMarkets.json
Uwagi: brak parametrów

getProducts

wywołanie XML: http://dbapi.polpharma.net/api/getProducts.xml
wywołanie JSON: http://dbapi.polpharma.net/api/getProducts.json
Uwagi: brak parametrów

getProductsForMarket

wywołanie XML: http://dbapi.polpharma.net/api/getProductsForMarket.xml?mkt_code=(market code)
wywołanie JSON: http://dbapi.polpharma.net/api/getProductsForMarket.json?mkt_code=(market code)
Uwagi: parametr mkt_code - kod rynku
Przykłady:
wywołanie XML: http://dbapi.polpharma.net/api/getProductsForMarket.xml?mkt_code=PL
wywołanie JSON: http://dbapi.polpharma.net/api/getProductsForMarket.json?mkt_code=PL

getProductDetail

wywołanie XML: http://dbapi.polpharma.net/api/getProductDetail.xml?prd_id=(product id,product id,...)&ean=(ean)&bloz=(bloz)&mkt_code=(market code)
wywołanie JSON: http://dbapi.polpharma.net/api/getProductDetail.json?prd_id=(product id,product id,...)&ean=(ean)&bloz=(bloz)&mkt_code=(market code)
Uwagi: wszystkie parametry opcjonalne
Przykłady:
wywołanie XML: http://dbapi.polpharma.net/api/getProductDetail.xml?prd_id=4567,3&ean=5909990927715&mkt_code=PL
wywołanie JSON: http://dbapi.polpharma.net/api/getProductDetail.json?prd_id=4567,3&ean=5909990927715&mkt_code=PL

getMoleculesForMarket

wywołanie XML: http://dbapi.polpharma.net/api/getMoleculesForMarket.xml?mkt_code=(market code)
wywołanie JSON: http://dbapi.polpharma.net/api/getMoleculesForMarket.json?mkt_code=(market code)
Uwagi: parametr mkt_code - kod rynku
Przykłady:
wywołanie XML: http://dbapi.polpharma.net/api/getMoleculesForMarket.xml?mkt_code=PL
wywołanie JSON: http://dbapi.polpharma.net/api/getMoleculesForMarket.json?mkt_code=PL

getProductsForMolecule

wywołanie XML: http://dbapi.polpharma.net/api/getProductsForMolecule.xml?mlc_id=(mlc_id,mlc_id,...)&mkt_code=(market code)
wywołanie JSON: http://dbapi.polpharma.net/api/getProductsForMolecule.json?mlc_id=(mlc_id,mlc_id,...)&mkt_code=(market code)
Uwagi: wszystkie parametry opcjonalne, mlc_id - identyfikator molekuły
Przykłady:
wywołanie XML: http://dbapi.polpharma.net/api/getProductsForMolecule.xml?mlc_id=1613,2768&mkt_code=PL
wywołanie JSON: http://dbapi.polpharma.net/api/getProductsForMolecule.json?mlc_id=1613,2768&mkt_code=PL

searchProducts

wywołanie XML: http://dbapi.polpharma.net/api/searchProducts.xml?searchName=(wyszukiwanie po fragmencie nazwy lokalnej)&searchBloz=(wyszukiwanie po nr BLOZ)&searchEAN=(wyszukiwanie po nr EAN)&searchMlc=(wyszukiwanie po fragmencie nazwy molekuły)&mkt_code=(market code)
wywołanie JSON: http://dbapi.polpharma.net/api/searchProducts.json?searchName=(wyszukiwanie po fragmencie nazwy lokalnej)&searchBloz=(wyszukiwanie po nr BLOZ)&searchEAN=(wyszukiwanie po nr EAN)&searchMlc=(wyszukiwanie po fragmencie nazwy molekuły)&mkt_code=(market code)
Uwagi: wszystkie parametry opcjonalne
Przykłady:
wywołanie XML: http://dbapi.polpharma.net/api/searchProducts.xml?searchName=suma&searchMlc=suma
wywołanie JSON: http://dbapi.polpharma.net/api/searchProducts.json?searchName=suma&searchMlc=suma

getBrandsForMarket

wywołanie XML: http://dbapi.polpharma.net/api/getBrandsForMarket.xml?mkt_code=(market code)
wywołanie JSON: http://dbapi.polpharma.net/api/getBrandsForMarket.json?mkt_code=(market code)
Uwagi: parametr mkt_code - kod rynku
Przykłady:
wywołanie XML: http://dbapi.polpharma.net/api/getBrandsForMarket.xml?mkt_code=PL
wywołanie JSON: http://dbapi.polpharma.net/api/getBrandsForMarket.json?mkt_code=PL

getBrandDetail

wywołanie XML: http://dbapi.polpharma.net/api/getBrandDetail.xml?brd_id=(brd_id,brd_id,...)
wywołanie JSON: http://dbapi.polpharma.net/api/getBrandDetail.json?brd_id=(brd_id,brd_id,...)
Uwagi: wszystkie parametry opcjonalne, brd_id - identyfikator brandu
Przykłady:
wywołanie XML: http://dbapi.polpharma.net/api/getBrandDetail.xml?brd_id=2804
wywołanie JSON: http://dbapi.polpharma.net/api/getBrandDetail.json?brd_id=2804
"